Gas- en gevelkachel onderhoud

Ieder verwarmingssysteem moet regelmatig gecontroleerd worden op veiligheid en functioneren. Gas- en gevelkachels zijn geen uitzondering. Gedegen onderhoud van uw verwarmingstoestel voorkomt onverwachte storingen, onnodige slijtage en koolmonoxidevergiftiging.

 

Waarom onderhoud van gas- of gevelkachel?

Uw gas- of gevelkachel heeft gas en zuurstof nodig om te kunnen branden. Bij de aanvoer van zuurstof wordt stof meegenomen, dat zich na verloop van tijd in uw kachel gaat ophopen. Dit kan er voor zorgen dat de afvoer verstopt raakt. Door alledaags gebruik vervuilt uw gas- of gevelkachel dus en is onderhevig aan slijtage, met als gevolg dat uw kachel niet meer optimaal functioneert en meer energie verbruikt. Bovendien loopt u het risico op koolmonoxidevergiftiging. Door uw gevel- of gaskachel regelmatig te laten nakijken en te onderhouden, worden problemen vroegtijdig gesignaleerd. Tijdens een onderhoudsbeurt van uw gas- of gevelkachel maakt de medewerker van Denito Schoorsteentechniek het apparaat schoon en wordt het ontstekingsmechanisme, het thermokoppel en de waakvlamleiding gecontroleerd, net als de afvoer.

 

Beveiliging van gas- en gevelkachel

De meeste gevel- en gaskachels zijn zo beveiligd dat de gastoevoer automatisch wordt uitgezet wanneer de vlammen doven. Voorzichtigheid is geboden wanneer:

·         u gaslucht ruikt

·         uw koolmonoxidemelder afgaat

·         de waakvlam van de kachel vanzelf uitslaat

·         de kachel moeilijk aangaat

 

De werking van de geiserkachel

Een geiser voorziet uw woning van warm water. Het water wordt bij een geiser pas opgewarmd op het moment dat u de warmwaterkraan openzet. Dit in tegenstelling tot een boiler, waar een voorraad warm water in een vat is opgeslagen. Geisers werken op gas. Zodra u om warm water vraagt, zal de waakvlam of elektronische ontsteker de brander activeren. Deze zorgt dat het water wordt verwarmd. De rookgassen van de geiser worden via een afvoerpijp naar buiten geloodst.

 

Waarom geiserkachel onderhoud?

Wanneer uw geiser niet meer optimaal functioneert, of wanneer de afvoer (gedeeltelijk) verstopt zit, dan loopt u het risico dat er koolmonoxide in de woning vrijkomt. Met regelmatig onderhoud voorkomt u storingen en minimaliseert u het risico dat er koolmonoxide in de woning vrijkomt. Koolmonoxide is erg gevaarlijk, met name in slecht geventileerde woningen. Het is onzichtbaar en reukloos en niet waarneembaar zonder koolmonoxidemelder. Koolmonoxide kan dan ook fatale gevolgen hebben. Periodieke onderhoudsbeurten zijn daarom erg belangrijk voor zorgeloos gebruik van de geiser.

 

Onderhoudsbeurt geiser

Tijdens een onderhoudsbeurt wordt uw geiser grondig nagekeken op slijtage en defecten, zodat een veilige verbranding van gas plaatsvindt. Wij maken de geiser schoon en stellen hem goed af. Defecte onderdelen worden vervangen en ook de afvoer wordt gecontroleerd om verstoppingen te voorkomen.

 

De voordelen van jaarlijks onderhoud van de geiser

·         minder kans op storingen

·         langere levensduur

·         veiligheid

·         door het voortijdig signaleren van problemen minder kans op hoge onkosten

·         zuiniger

hoger rendement

 

Contact

Degelijk onderhoud van uw gevel- of gaskachel is goed voor uw veiligheid en voor uw portemonnee. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Denito Schoorsteentechniek BV.

gas%2d-en-gevelkachel-onderhoud%5f1